Patchov Ltd

"Пачов ООД" е фирма специализирана в обработката на листов материал от всякакъв вид стомана.
Основана е през 1997г. като от тогава непрекъснато оптимизираме и модернизираме нашето производство.
Производствената база е модерна, с високотехнологичен машинен парк и квалифициран персонал.
Качеството е на първо място, за това следим прецизно както суровините и материалите, така и крайното изделие.
През 2016г. фирмата е сертифицирана от шведката компания SSAB като
сервизен център Стара Загора по програмата Hardox Wearparts.

На 17.07.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-4600-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 10 000 лв. от които 8 500 европейско и 1 500 национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за фирма „Пачов“ ООД, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.

Проект Пачов ООД

Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 1А
0888 10 15 20
info@bgcut.com      www.bgcut.com